De praktijk is beperkt
geopend.
scroll naar "handig
om te weten"
voor meer
informatie.

maak online een afspraak

neem contact met ons op

045 571 05 06
info@fysiotherapie-heerlen.com
maak een afspraak

handig om te weten

 • BELANGRIJKE MEDEDELING: Onze praktijk is beperkt geopend voor fysieke behandelingen. Er zullen een aantal richtlijnen gehanteerd worden in verband met het coronavirus. klik hier voor meer informatie.
 • Via deze website kunt u een een afspraak maken.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts een afspraak bij ons maken. Door Directe Toegang Fysiotherapie (DTF)
 • Ook in 2020 hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars. Tarieven voor de therapie wanneer u niét aanvullend verzekerd bent vindt u hier.
 • Bij de meeste aanvullende verzekeringen wordt uw behandeling volledig vergoed. Hiervoor geldt niet eerst het eigen risico.
 • Wij hanteren géén wachtlijsten. Bij contact plannen wij meteen, in overleg, een afspraak voor u.
 • Een afspraak kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen. Wanneer u  binnen 24 uur afzegt, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.
 • Hier vindt u de privacyverklaring van onze praktijk.
 • Hier vindt u onze Qualiview klanttevredenheidsscore 2019.
 • Onze praktijk heette voorheen “Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie Wald- Stessen –Ruijters- Vongehr” en is in 1970 opgericht door Gard Verstegen. Het is één van de langst bestaande fysiotherapiepraktijken in Heerlen.
 • Sinds 1979 werken wij samen in het Aarveld Medisch Centrum in mutidisciplinair verband met o.a. huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialist, psychologen, verloskundigen, ergotherapeuten en tweedelijnsspecialisten als internist en psychiater.
 • Al onze therapeuten zijn BIG en CKR geregistereerd en tonen hiermee aan dat zij jaarlijks bijscholen en up-to date handelen. Verder zijn wij aangesloten bij het klachtenregister van het KNGF.
 • Op beide locaties hebben wij de mogelijkheid tot vrij parkeren.
 • De link naar de Fifa 11+ warming up gebruikt tijdens het artikel “warming up” voor RKSV Bekkerveld

ons team

Jo Stessen
Jo Stessen
fysiotherapeut BIG: 89035115104
hoofdspecialisatie:
manueeltherapeut
Mark Vongehr MSc
Mark Vongehr MSc
fysiotherapeut BIG: 19047382304
hoofdspecialisatie:
manueeltherapeut/anderhalvelijns specialist
Geert Heutmekers MSc
Geert Heutmekers MSc
fysiotherapeut BIG: 89917270704
hoofdspecialisatie:
manueeltherapeut
Ingrid Van de Kamp - Hofman
Ingrid Van de Kamp - Hofman
fysiotherapeut BIG: 29065056304
hoofdspecialisatie:
geriatriefysiotherapeut MPT

onze behandelingen

Fysiotherapie

"De specialist van het houdings- en bewegingsapparaat"

Fysiotherapie is een discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Of het nu gaat om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten, de lichamelijke gevolgen van een ongeluk of ziekte, een verkeerde beweging of gewoon, omdat het lichaam ouder wordt.

De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt waar mogelijk. Dit kan blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten betreffen. Maar ook patiënten met functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, hart en longen kunnen worden behandeld. De keuze voor het te volgen behandelbeleid zal worden gemaakt naar aanleiding van het intakegesprek en lichamelijk onderzoek en wordt, indien mogelijk, meteen in het eerste consult met de patiënt besproken.

Door middel van oefentherapie of verschillende categorieën therapieën wordt u geholpen om lichamelijke klachten te verhelpen en/of te voorkomen, zodat U weer zo optimaal mogelijk kunt deelnemen aan uw dagelijkse (sport-)activiteiten.

Voor meer informatie: beroepsprofiel van de fysiotherapeut

Manuele therapie

"De bewegingsconsulent bij uitstek, brengt wetenschap naar de praktijk"

Manuele therapie is een verdieping na het afronden van de opleiding tot fysiotherapeut, met name gericht op het functioneren van gewrichten, spieren en zenuwstelsel. Hierbij kijkt men niet alleen naar een lokaal probleem, maar naar verschillende factoren die mee kunnen spelen bij het ontstaan en in stand houden van klachten. Dit heet een bio-psycho-sociale visie op het bewegend functioneren.

Een manueeltherapeut heeft kennis van diagnostiek en weet welke testen en behandelingen betrouwbaar zijn en wat daarvan de wetenschappelijke onderbouwing is. Hierdoor kan er snel en gericht een behandelplan worden gemaakt.

De manueeltherapeut kan een functiestoornis van het gewricht opheffen door het toepassen van specifieke mobiliserende technieken, eventueel aangevuld met gedoseerde impulstechnieken (manipulaties). Een manipulatie is een mobilisatie uitgevoerd met gedoseerde snelheid. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden dit over het algemeen niet pijnlijk.

Voor meer informatie zie: www.nvmt.nl.

Geriatriefysiotherapie

"Het potentieel van ouderen volledig benutten."

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid waardoor de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk blijft.

Voor meer informatie zie: www.nvfgnet.nl

PhysiTrack Telehealth

"Ook op afstand de beste zorg"

In bepaalde omstandigheden is het niet mogelijk om patiënten te onderzoeken of te behandelen op een van onze praktijklocaties. Er bestaat dan de mogelijkheid om de patiënt via een internetverbinding "op afstand" te ondervragen en een werkdiagnose te stellen. Op grond van deze werkdiagnose kan een behandelplan opgesteld worden. Met een op maat gesneden oefenprogramma kan de patiënt zijn behandeldoelen halen, waarbij de patiënt zijn vorderingen kan laten zien via een app op zijn telefoon.

Naast de reguliere behandelingen in de praktijk, is PhysiTrack ook een effectieve manier om een gepersonaliseerd oefenprogramma te kunnen aanbieden. De patiënt krijgt hiermee zelf controle over zijn klachten.

extended scope

 

"Gericht en zinvol verwijzen voor medische beeldvorming"

Een extended scope specialist is een fysiotherapeut met een masteropleiding in manuele therapie of sportfysiotherapie en een aanvullende opleiding als extended scope specialist. Een andere naam hiervoor is anderhalvelijns specialist. Deze opleiding is gericht op een verbreding van diagnostische medische kennis en kunde, zoals het interpreteren van bloedtesten en radiologische beeldvorming van het musculoskeletale systeem.  Hij is opgeleid om een indicatie te stellen voor bloedtesten, medische beeldvorming en voor doorverwijzing naar een specialist op het musculoskeletale domein (reumatoloog, orthopeed of neuroloog). Hij is op de hoogte van de richtlijnen van zijn eigen vakgebied en de richtlijnen van de tweedelijns specialisten in het musculoskeletale domein.

 

voor meer informatie kijk op de site van de Nederlandse vereniging voor extended scope specialisten.

 

Schouderrevalidatie

"Schouderklachten en schouderrevalidatie als specialisatie binnen de fysiotherapie"

Door de toename aan ingewikkelde schouderoperaties en schouderklachten is er meer behoefte aan gespecialiseerde schouderfysiotherapeuten.

Fysiotherapie Heerlen is, door deelname van Jo Stessen, aangesloten bij het Shoudernetwerk Oostelijk Zuid Limburg,. Het schoudernetwerk heeft als doel het verbeteren en transparant maken van de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met schouderklachten en de revalidatie na schouderoperaties.

De therapeuten onderscheiden zich door scholing, ervaring en interesse in het behandelen van schouderklachten. Hierdoor wordt de kwaliteit van de geboden zorg beter en professioneler.

Voor meer informatie zie: www.schoudernetozl.nl

McKenzie therapie

"De zelfwerkzaamheid van de patiënt staat centraal, dus men behandelt zelf ook de rug"

De McKenzie methode richt zich vooral op a-specifieke rug- en nekklachten. Voor 80% van deze klachten kan geen duidelijke oorzaak worden aangegeven. Daarom focust de therapie zich op de symptomen. Op basis van de klachten en herhaald bewegen wordt een programma van oefeningen samengesteld dat uniek is per patiënt.

Deze oefeningen worden zoveel mogelijk in het dagelijkse leven van de patiënt geïntegreerd. Als na de behandeling de pijn is afgenomen/verdwenen en de functie in de wervelkolom is verbeterd/hersteld, kan de therapie worden vervolgd met een oefenprogramma ter stabilisering van de wervelkolom.

De McKenzie Methode is momenteel wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode. De inzichten worden in alle internationale richtlijnen voor manuele- en oefentherapie gebruikt.

Voor meer informatie zie: www.mckenzie.nl

Mulligan therapie

"Een veilige en pijnvrije manier van mobiliseren voor fysiotherapeuten/Manueel therapeuten"

Het Mulligan Concept is een methode die door een groot aantal fysio- en manueel therapeuten in Nederland wordt gebruikt om pijnvrij te kunnen mobiliseren. De methode gaat hypothetisch uit van een zgn. sporingsprobleem. Als metafoor kunt u hierbij denken aan een niet soepel lopende lade in een kast. Het spoor terugvinden is hier vaak een kwestie van een subtiele aanpassing van de positie van de lade, waarna het openen en sluiten weer zonder frictie kan plaatsvinden. Door in een menselijk gewricht deze gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen wordt het normale patroon hersteld. Dit fenomeen leidt vaak tot een snel en blijvend herstel van de gewrichtsfunctie.

Voor meer informatie zie: www.mulliganconcept.nl

sport revalidatie

"Presteren op je oude niveau"

Sportrevalidatie wordt ingezet om na een opgelopen blessure of letsel het lichaam weer op het oude niveau te laten functioneren. Daarnaast wordt er binnen deze specialisatie gewerkt aan het verhogen van het belastbaarheidsniveau om te voorkomen dat ontstane problemen opnieuw optreden.


Omdat elke geblesseerde sporter een uniek geval is wordt er een individueel revalidatieplan opgesteld.  Na een zorgvuldige intake en onderzoek wordt er naar een ideale mix gezocht tussen bijvoorbeeld manuele behandeling, krachttraining en loop- of coördinatietraining. Als revaliderende sporter zul je zelf een groot deel van het traject moeten afleggen om weer op je oude peil te komen, maar sta je continu onder deskundige begeleiding.

Voorste kruisband-revalidatie

"Een actieve revalidatie naar een gezond (sport)-herstel"

Wanneer men de voorste kruisband (knie) beschadigd wordt vaak voor een operatie (reconstructie) gekozen. Ná en soms ook al vóór de operatie start het fysiotherapeutische revalidatietraject. Dit revalidatietraject is gericht op neuromusculaire training, kracht , behendigheid, stabiliteit, core-stability, specifieke hamstring training, plyometrie en een juiste houding van de knie. Wij werken volgens het in 2014 gepubliceerde KNGF Evidence Statement Revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie. Hierin worden revalidanten op verantwoorde en actieve manier klaargestoomd voor een optimale functie van de knie in het dagelijks leven en in de sport.

Tijdens de revalidatie wordt de voortgang objectief getest door een aantal metingen die in verschillende fasen van de revalidatie naar voren komen. Tevens traint men in de laatste fases steeds specifieker naar de samengestelde doelstellingen.

Voor meer informatie zie: voorste kruisbandreconstructie

Revalideren na knie of heup operatie

'zelfstandigheid snel en actief terugwinnen"

Vaak is arthrose de reden dat men uiteindelijk kiest voor een gewrichtsvervangende operatie:
Artrose is de meest voorkomende aandoening van het houding- en bewegingsapparaat. Kenmerkend is een langzaam en wisselend progressief verlies van gewrichtskraakbeen. Naast kraakbeenverlies kunnen ook veranderingen plaatsvinden van het bot en kunnen woekering optreden van het bot aan de gewrichtsranden (vorming van osteofyten). Dit kan leiden tot periodieke gewrichtsontsteking.

Na een operatieve gewrichtsvervangende operatie wordt oefentherapie, ter verbetering van het fysiek functioneren, aanbevolen.  Hierbij  zijn  kracht- en functionele oefeningen het meest effectief.

Tevens zal er tijdens de revalidatie aandacht zijn voor beweeggedrag, voorlichting  en begeleiding bij het doorstromen naar een reguliere beweeg- of sportactiviteit. Wij werken aan de samen opgestelde doelen en naar een snel herstel.

Wij werken volgens het KNGF opgestelde Richtlijn Artrose Knie/Heup: Pre - en postoperatieve fysiotherapie bij een gewrichtvervangende operatie. Voor meer informatie: KNGF richtlijn


 

Medische fitness

"Sporten onder professionele begeleiding"

Medische fitness is een manier van trainen om uw algemene conditie en spierkracht te verbeteren tijdens of na een periode van fysieke klachten.

Er wordt een individueel programma gevolgd dat rekening houdt met uw eigen wensen en mogelijkheden. Het medisch fitnessprogramma zal bij aanvang individueel afgestemd worden op uw prestatieniveau. Het trainingsdoel van het programma wordt in overeenstemming met uw persoonlijke wensen opgesteld. Dit doel kan bijvoorbeeld zijn: verbetering van algehele fitheid, verhoging van de belastbaarheid van rug/nek/ schouders/ heupen etc.

 

Pijneducatie

Veel pijnklachten hebben, in tegenstelling tot wat de meeste mensen (en hulpverleners) denken, geen verband met weefselschade en dienen dus op een andere manier verklaard, onderzocht en behandeld te worden.

Pijneducatie is een vorm van informatieverstrekking waarbij uitleg gegeven wordt over het soort pijn dat u heeft.

Er zijn grofweg 4 soorten pijn:

 • pijn als gevolg van veranderingen in lichaamsweefsels zoals spieren, gewrichten…etc. (nociceptieve pijn).

 • pijn als gevolg van veranderingen in zenuwen (neuropathische pijn).

 • pijn als gevolg van veranderingen in de wijze waarop het zenuwstelsel werkt (centrale sensitisatie).

 • combinatie van bovengenoemde soorten.


Wij vertellen u, na een grondig onderzoek, wat voor soort pijn u heeft en waardoor de pijn tot stand komt. Deze kennis is gebaseerd op de meest recente inzichten over pijn. Is het belangrijk om meer over uw pijn te weten?

Uit recent onderzoek blijkt dat patiënten beter van pijn herstellen als ze hun pijn beter begrijpen. Bovendien is de behandeling bij b.v. centrale sensitisatie fundamenteel anders dan wanneer de pijn gerelateerd is aan veranderingen in lichaamsweefsels.

 

 

Graded Motor Imagery

Graded Motor Imagery is een nieuwe behandelmethode voor chronische pijn. De behandeling richt zich op het beïnvloeden van pijn en bewegingsproblemen die het gevolg zijn van een overgevoelig zenuwstelsel. Het is gebaseerd op de nieuwste inzichten over chronische pijn.

Bij Graded Motor Imagery worden specifieke oefeningen gedaan waarmee de overgevoeligheid van het zenuwstelsel verminderd kan worden:

1.links/rechts herkenning

2.visualiseren

3.spiegeltherapie 

Hoe weet u nou of uw pijnklachten het gevolg zijn van een overgevoelig zenuwstelsel en of Graded Motor Imagery een geschikte behandeling voor u is? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is kennis nodig van de nieuwste inzichten over pijn. De fysiotherapeut is getraind in het herkennen, onderzoeken en behandelen van pijnklachten die voortkomen uit een overgevoelig zenuwstelsel. Na een grondig onderzoek krijgt u uitleg over de processen die uw pijn in stand houden en of boven genoemde oefeningen een plaats hebben in uw behandeling. Stapsgewijs wordt, aan de hand van specifieke oefeningen, getracht de overgevoeligheid van het zenuwstelsel te verminderen.

 

Behandeling bij draaiduizeligheid

"Duizeligheid soms wel te behandelen"

De aard van de behandeling hangt af van de diagnose die gesteld wordt. Grofweg zijn de volgende behandelingen mogelijk:

Oefentherapie:
Bij balans- en evenwichtsklachten, die het gevolg zijn van beschadiging van het evenwichtstorgaan kan oefentherapie mechanismen bevorderen, die herstel compenseren.

Repositiemanoeuvres:
Kortdurende bewegingsafhankelijke duizeligheid (BPPD) kan goed worden behandeld met manoeuvres waarbij de losliggende ‘steentjes’ worden ‘gereponeerd’ (teruggebracht) naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze oorspronkelijk vandaan komen.

Manuele therapie:
Bij duizeligheid als gevolg van een stoornis in de beweeglijkheid van de nek kunnen oefeningen en manuele therapie effectief zijn.

(kinesio)taping en bandageren

"Tape kan gewrichten en weefsels corrigeren en helpen"

Kinesiotape wordt over en rondom de spieren aangebracht om steun te geven aan spieren, of om te voorkomen dat u de spier aanspant. Ook kan het overbelasting van spieren voorkomen. Het rekt namelijk in de lengte.

De tape volgt elke beweging en gaat niet knellen of verschuiven. U kunt vrij bewegen terwijl de tape zorgt voor ondersteuning en stabiliteit. De tape werkt 24 uur per dag en kan meerdere dagen worden gedragen zonder dat huidirritatie ontstaat. De tape kan op verschillende manieren op de huid worden geplakt. De gekozen methode hangt af van uw klachten.

Voor meer informatie zie: Elastic therapeutic tape

IDIAG Rugscan

"Beweging van je rug in beeld"

Een rugscan brengt de houding, de beweeglijkheid en de houdingscontrole van de wervelkolom nauwkeurig in beeld. Afwijkingen kunnen op deze manier snel en efficient aan het licht gebracht worden. Deze scan wordt uitgevoerd met de IDIAG.

De IDIAG is een high-tech meetinstrument, dat de houding en de beweeglijkheid van de totale wervelkolom alsmede de beweeglijkheid van de afzonderlijke wervelkolomgewrichten analyseert. De IDIAG-software visualiseert de stand en de beweging van de wervelkolom alsook de eventuele afwijkingen die hierin te herkennen zijn. De resultaten kunnen direct bekeken worden en eventueel afgedrukt worden.

Klik op de onderstaande link om een filmpje te zien van de IDIAG meting.

IDIAG Rugscan

ErgoFit TorsoCheck

"Hoe sterk is je rug?"

De kracht van de rug- en buikspieren is van belang bij het ondersteunen van de wervelkolom. Deze spieren zorgen ervoor dat de rug optimaal kan functioneren. De ErgoFit TorsoCheck meet de kracht van de rompspieren en vergelijkt dit met normaalwaarden. Verminderde spierkracht kan hierdoor nauwkeurig opgespoord worden.

Afspraak plannen


voorkeur & klacht

uw gegevens

*
*
*
*
*
*
bel mij terug
* verplichte velden
Na het invullen van het contactformulier nemen wij per telefoon of per email contact met u op om in samenspraak een definitieve afspraak te plannen.

contact

praktijk A: Aarveld medisch centrum
ovidiusstraat 117
6417 VV Heerlen

 

praktijk B: Burgemeester de Hesselleplein 9
6411 CG Heerlen (Centrum Heerlen)

 

locatie: RKSV Bekkerveld
Tacitusstraat 130
6417 TZ heerlen  (enkel op dinsdagavond)

 

T 045 571 0506   praktijk A
T 045 571 2405   praktijk B
E info@fysiotherapie-heerlen.com

maandag      7:30 – 18:00 uur

dinsdag        7:30 – 18:00 uur

woensdag     7:30 – 18:00 uur

donderdag    7:30 – 19:00 uur

vrijdag         7:30 – 18:30 uur

enkel op afspraak. Dit kan per telefoon,
email of online

route