Welkom op onze site!
voor coronamaatregelen
scroll naar "handig
om te weten".


maak online een afspraak

neem contact met ons op

045 571 05 06
info@fysiotherapie-heerlen.com
maak een afspraak

handig om te weten

 • BELANGRIJKE MEDEDELING: Ondanks de nieuwe maatregelen mogen wij onze zorg blijven aanbieden! Onze diensten vallen namelijk onder de groep medische contactberoepen. Wij willen hierbij iedereen sterkte wensen voor de komende periode. Om wederom veerkracht en flexibiliteit te vinden zal niet eenvoudig zijn, echter: Wij komen hier samen sterker uit! Blijf veilig en gezond! Groet
  Team Fysiotherapie Heerlen
 • Via deze website kunt u een een afspraak maken.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts een afspraak bij ons maken. Door Directe Toegang Fysiotherapie (DTF)
 • Ook in 2021 hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars. Tarieven voor de therapie wanneer u niét aanvullend verzekerd bent vindt u hier.
 • Bij de meeste aanvullende verzekeringen wordt uw behandeling volledig vergoed. Hiervoor geldt niet eerst het eigen risico.
 • Wij hanteren géén wachtlijsten. Bij contact plannen wij meteen, in overleg, een afspraak voor u.
 • Een afspraak kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen. Wanneer u  binnen 24 uur afzegt, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.
 • Hier vindt u de privacyverklaring van onze praktijk.
 • Hier vindt u onze Qualiview klanttevredenheidsscore 2020.
 • Onze praktijk heette voorheen “Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie Wald- Stessen –Ruijters- Vongehr” en is in 1970 opgericht door Gard Verstegen. Het is één van de langst bestaande fysiotherapiepraktijken in Heerlen.
 • Sinds 1979 werken wij samen in het Aarveld Medisch Centrum in mutidisciplinair verband met o.a. huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialist, psychologen, verloskundigen, ergotherapeuten en tweedelijnsspecialisten als internist en psychiater.
 • Al onze therapeuten zijn BIG en CKR geregistereerd en tonen hiermee aan dat zij jaarlijks bijscholen en up-to date handelen. Verder zijn wij aangesloten bij het klachtenregister van het KNGF.
 • Op beide locaties hebben wij de mogelijkheid tot vrij parkeren.

ons team

Mark Vongehr MSc
Mark Vongehr MSc
fysiotherapeut BIG: 19047382304
hoofdspecialisatie:
manuele therapie
Geert Heutmekers MSc
Geert Heutmekers MSc
fysiotherapeut BIG: 89917270704
hoofdspecialisatie:
manuele therapie
Ingrid van de Kamp - Hofman MSc
Ingrid van de Kamp - Hofman MSc
fysiotherapeut BIG: 29065056304
hoofdspecialisatie:
geriatriefysiotherapie
Iris Jansen MSc
Iris Jansen MSc
fysiotherapeut BIG: 39917369904
hoofdspecialisatie:
bekkenfysiotherapie
Mike Scheijen
Mike Scheijen
fysiotherapeut BIG: 09929201304
hoofdspecialisatie:
muskeloskeletaal, chronische pijn
Donny Dautzenberg
Donny Dautzenberg
fysiotherapeut i.o.
hoofdspecialisatie:
revalidatie

onze behandelingen

Fysiotherapie

"De specialist van het houdings- en bewegingsapparaat"

Fysiotherapie is een discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Of het nu gaat om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten, de lichamelijke gevolgen van een ongeluk of ziekte, een verkeerde beweging of gewoon, omdat het lichaam ouder wordt.

De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt waar mogelijk. Dit kan blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten betreffen. Maar ook patiënten met functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, hart en longen kunnen worden behandeld. De keuze voor het te volgen behandelbeleid zal worden gemaakt naar aanleiding van het intakegesprek en lichamelijk onderzoek en wordt, indien mogelijk, meteen in het eerste consult met de patiënt besproken.

Door middel van oefentherapie of verschillende categorieën therapieën wordt u geholpen om lichamelijke klachten te verhelpen en/of te voorkomen, zodat U weer zo optimaal mogelijk kunt deelnemen aan uw dagelijkse (sport-)activiteiten.

Voor meer informatie: beroepsprofiel van de fysiotherapeut

Manuele therapie

"De bewegingsconsulent bij uitstek, brengt wetenschap naar de praktijk"

Manuele therapie is een verdieping na het afronden van de opleiding tot fysiotherapeut, met name gericht op het functioneren van gewrichten, spieren en zenuwstelsel. Hierbij kijkt men niet alleen naar een lokaal probleem, maar naar verschillende factoren die mee kunnen spelen bij het ontstaan en in stand houden van klachten. Dit heet een bio-psycho-sociale visie op het bewegend functioneren.

Een manueeltherapeut heeft kennis van diagnostiek en weet welke testen en behandelingen betrouwbaar zijn en wat daarvan de wetenschappelijke onderbouwing is. Hierdoor kan er snel en gericht een behandelplan worden gemaakt.

De manueeltherapeut kan een functiestoornis van het gewricht opheffen door het toepassen van specifieke mobiliserende technieken, eventueel aangevuld met gedoseerde impulstechnieken (manipulaties). Een manipulatie is een mobilisatie uitgevoerd met gedoseerde snelheid. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden dit over het algemeen niet pijnlijk.

Mark Vongehr en Geert Heutmekers zijn Master Manueeltherapeut bij Fysiotherapie Heerlen.

Voor meer informatie zie: www.nvmt.nl.

Geriatriefysiotherapie

"Het potentieel van ouderen volledig benutten."

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid waardoor de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk blijft.

Ingrid van de Kamp is Master Geriatriefysiotherapeut bij Fysiotherapie Heerlen.

Voor meer informatie zie: www.nvfgnet.nl

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij bekkenklachten zoals:

 • ongewild verlies van urine en/of ontlasting;

 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;

 • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting;

 • verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;

 • pijn in de onderbuik, lies, rond de anus of de geslachtsdelen;

 • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;

 • begeleiding bij operaties in de onderbuik;

 • bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling;

 • begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling.


Iris Jansen is Master Bekkenfysiotherapeut bij Fysiotherapie Heerlen.

Telehealth/ videoconsult

"Ook op afstand de beste zorg"

In bepaalde omstandigheden is het niet mogelijk om patiënten te onderzoeken of te behandelen op een van onze praktijklocaties. Er bestaat dan de mogelijkheid om de patiënt via een internetverbinding "op afstand" te ondervragen en een werkdiagnose te stellen. Op grond van deze werkdiagnose kan een behandelplan opgesteld worden. Met een op maat gesneden oefenprogramma kan de patiënt zijn behandeldoelen halen, waarbij de patiënt zijn vorderingen kan laten zien via een app op zijn telefoon.

Naast de reguliere behandelingen in de praktijk, is PhysiTrack ook een effectieve manier om een gepersonaliseerd oefenprogramma te kunnen aanbieden. De patiënt krijgt hiermee zelf controle over zijn klachten.

extended scope specialisatie

 

"Gericht en zinvol verwijzen voor medische beeldvorming"

Een extended scope specialist is een fysiotherapeut met een masteropleiding in manuele therapie of sportfysiotherapie en een aanvullende opleiding als extended scope specialist. Een andere naam hiervoor is anderhalvelijns specialist. Deze opleiding is gericht op een verbreding van diagnostische medische kennis en kunde, zoals het interpreteren van bloedtesten en radiologische beeldvorming van het musculoskeletale systeem.  Hij is opgeleid om een indicatie te stellen voor bloedtesten, medische beeldvorming en voor doorverwijzing naar een specialist op het musculoskeletale domein (reumatoloog, orthopeed of neuroloog). Hij is op de hoogte van de richtlijnen van zijn eigen vakgebied en de richtlijnen van de tweedelijns specialisten in het musculoskeletale domein. Mark Vongehr is extended scope specialist.

 

voor meer informatie kijk op de site van de Nederlandse vereniging voor extended scope specialisten.

 

Schouderrevalidatie

"Schouderklachten en schouderrevalidatie als specialisatie binnen de fysiotherapie"

Door de toename aan ingewikkelde schouderoperaties en schouderklachten is er meer behoefte aan gespecialiseerde schouderfysiotherapeuten.

Fysiotherapie Heerlen is aangesloten bij het Schoudernetwerk Oostelijk Zuid Limburg. Het schoudernetwerk heeft als doel het verbeteren en transparant maken van de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met schouderklachten en de revalidatie na schouderoperaties.  Mark Vongehr is een gespecialiseerde schouderfysiotherapeut.

De therapeut onderscheidt zich door scholing, ervaring en interesse in het behandelen van schouderklachten. Hierdoor wordt de kwaliteit van de geboden zorg beter en professioneler.

Voor meer informatie zie: www.schoudernetozl.nl

McKenzie therapie

"De zelfwerkzaamheid van de patiënt staat centraal, dus men behandelt zelf ook de rug"

De McKenzie methode richt zich vooral op a-specifieke rug- en nekklachten. Voor 80% van deze klachten kan geen duidelijke oorzaak worden aangegeven. Daarom focust de therapie zich op de symptomen. Op basis van de klachten en herhaald bewegen wordt een programma van oefeningen samengesteld dat uniek is per patiënt.

Deze oefeningen worden zoveel mogelijk in het dagelijkse leven van de patiënt geïntegreerd. Als na de behandeling de pijn is afgenomen/verdwenen en de functie in de wervelkolom is verbeterd/hersteld, kan de therapie worden vervolgd met een oefenprogramma ter stabilisering van de wervelkolom.

De McKenzie Methode is momenteel wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode. De inzichten worden in alle internationale richtlijnen voor manuele- en oefentherapie gebruikt. Mark Vongehr heeft zijn credentialing examen behaald aan het McKenzie Instituut.

Voor meer informatie zie: www.mckenzie.nl

Mulligan therapie

"Een veilige en pijnvrije manier van mobiliseren voor fysiotherapeuten/Manueel therapeuten"

Het Mulligan Concept is een methode die door een groot aantal fysio- en manueel therapeuten in Nederland wordt gebruikt om pijnvrij te kunnen mobiliseren. De methode gaat hypothetisch uit van een zgn. sporingsprobleem. Als metafoor kunt u hierbij denken aan een niet soepel lopende lade in een kast. Het spoor terugvinden is hier vaak een kwestie van een subtiele aanpassing van de positie van de lade, waarna het openen en sluiten weer zonder frictie kan plaatsvinden. Door in een menselijk gewricht deze gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen wordt het normale patroon hersteld. Dit fenomeen leidt vaak tot een snel en blijvend herstel van de gewrichtsfunctie.

Voor meer informatie zie: www.mulliganconcept.nl

sport revalidatie

"Presteren op je oude niveau"

Sportrevalidatie wordt ingezet om na een opgelopen blessure of letsel het lichaam weer op het oude niveau te laten functioneren. Daarnaast wordt er binnen deze specialisatie gewerkt aan het verhogen van het belastbaarheidsniveau om te voorkomen dat ontstane problemen opnieuw optreden.


Omdat elke geblesseerde sporter een uniek geval is wordt er een individueel revalidatieplan opgesteld.  Na een zorgvuldige intake en onderzoek wordt er naar een ideale mix gezocht tussen bijvoorbeeld manuele behandeling, krachttraining en loop- of coördinatietraining. Als revaliderende sporter zul je zelf een groot deel van het traject moeten afleggen om weer op je oude peil te komen, maar sta je continu onder deskundige begeleiding.

Voorste kruisband-revalidatie

"Een actieve revalidatie naar een gezond (sport)-herstel"

Wanneer men de voorste kruisband (knie) beschadigd wordt vaak voor een operatie (reconstructie) gekozen. Ná en soms ook al vóór de operatie start het fysiotherapeutische revalidatietraject. Dit revalidatietraject is gericht op neuromusculaire training, kracht , behendigheid, stabiliteit, core-stability, specifieke hamstring training, plyometrie en een juiste houding van de knie. Wij werken volgens het in 2014 gepubliceerde KNGF Evidence Statement Revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie. Hierin worden revalidanten op verantwoorde en actieve manier klaargestoomd voor een optimale functie van de knie in het dagelijks leven en in de sport.

Tijdens de revalidatie wordt de voortgang objectief getest door een aantal metingen die in verschillende fasen van de revalidatie naar voren komen. Tevens traint men in de laatste fases steeds specifieker naar de samengestelde doelstellingen.

Voor meer informatie zie: voorste kruisbandreconstructie

Revalideren na knie of heup operatie

'zelfstandigheid snel en actief terugwinnen"

Vaak is arthrose de reden dat men uiteindelijk kiest voor een gewrichtsvervangende operatie:
Artrose is de meest voorkomende aandoening van het houding- en bewegingsapparaat. Kenmerkend is een langzaam en wisselend progressief verlies van gewrichtskraakbeen. Naast kraakbeenverlies kunnen ook veranderingen plaatsvinden van het bot en kunnen woekering optreden van het bot aan de gewrichtsranden (vorming van osteofyten). Dit kan leiden tot periodieke gewrichtsontsteking.

Na een operatieve gewrichtsvervangende operatie wordt oefentherapie, ter verbetering van het fysiek functioneren, aanbevolen.  Hierbij  zijn  kracht- en functionele oefeningen het meest effectief.

Tevens zal er tijdens de revalidatie aandacht zijn voor beweeggedrag, voorlichting  en begeleiding bij het doorstromen naar een reguliere beweeg- of sportactiviteit. Wij werken aan de samen opgestelde doelen en naar een snel herstel.

Wij werken volgens het KNGF opgestelde Richtlijn Artrose Knie/Heup: Pre - en postoperatieve fysiotherapie bij een gewrichtvervangende operatie. Voor meer informatie: KNGF richtlijn


 

Revalidatie

"training onder professionele begeleiding"

Revalidatie is training in de aanwezigheid van een blessure.

Als er sprake is van een blessure,  is het belangrijk, dat een deskundige fysiotherapeut kan begeleiden bij het herstel naar werk- , vrije tijd- of sportactiviteiten.

Er wordt een individueel programma samengesteld dat rekening houdt met de fase van herstel, dosering, duur en er wordt gewerkt naar een realistisch einddoel. Dit wordt in samenspraak met de patiënt vormgegeven.

 

Pijneducatie

Veel pijnklachten hebben, in tegenstelling tot wat de meeste mensen (en hulpverleners) denken, geen verband met weefselschade en dienen dus op een andere manier verklaard, onderzocht en behandeld te worden.

Pijneducatie is een vorm van informatieverstrekking waarbij uitleg gegeven wordt over het soort pijn dat u heeft.

Er zijn grofweg 4 soorten pijn:

 • pijn als gevolg van veranderingen in lichaamsweefsels zoals spieren, gewrichten…etc. (nociceptieve pijn).

 • pijn als gevolg van veranderingen in zenuwen (neuropathische pijn).

 • pijn als gevolg van veranderingen in de wijze waarop het zenuwstelsel werkt (centrale sensitisatie).

 • combinatie van bovengenoemde soorten.


Wij vertellen u, na een grondig onderzoek, wat voor soort pijn u heeft en waardoor de pijn tot stand komt. Deze kennis is gebaseerd op de meest recente inzichten over pijn. Is het belangrijk om meer over uw pijn te weten?

Uit recent onderzoek blijkt dat patiënten beter van pijn herstellen als ze hun pijn beter begrijpen. Bovendien is de behandeling bij b.v. centrale sensitisatie fundamenteel anders dan wanneer de pijn gerelateerd is aan veranderingen in lichaamsweefsels. Mike Scheijen en Mark Vongehr hebben pijneducatie bij chronische pijn als interessegebied

 

 

Graded Motor Imagery

Graded Motor Imagery is een nieuwe behandelmethode voor chronische pijn. De behandeling richt zich op het beïnvloeden van pijn en bewegingsproblemen die het gevolg zijn van een overgevoelig zenuwstelsel. Het is gebaseerd op de nieuwste inzichten over chronische pijn.

Bij Graded Motor Imagery worden specifieke oefeningen gedaan waarmee de overgevoeligheid van het zenuwstelsel verminderd kan worden:

1.links/rechts herkenning

2.visualiseren

3.spiegeltherapie 

Hoe weet u nou of uw pijnklachten het gevolg zijn van een overgevoelig zenuwstelsel en of Graded Motor Imagery een geschikte behandeling voor u is? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is kennis nodig van de nieuwste inzichten over pijn. De fysiotherapeut is getraind in het herkennen, onderzoeken en behandelen van pijnklachten die voortkomen uit een overgevoelig zenuwstelsel. Na een grondig onderzoek krijgt u uitleg over de processen die uw pijn in stand houden en of boven genoemde oefeningen een plaats hebben in uw behandeling. Stapsgewijs wordt, aan de hand van specifieke oefeningen, getracht de overgevoeligheid van het zenuwstelsel te verminderen.

 

Behandeling bij draaiduizeligheid

"Duizeligheid soms wel te behandelen"

De aard van de behandeling hangt af van de diagnose die gesteld wordt. Grofweg zijn de volgende behandelingen mogelijk:

Oefentherapie:
Bij balans- en evenwichtsklachten, die het gevolg zijn van beschadiging van het evenwichtstorgaan kan oefentherapie mechanismen bevorderen, die herstel compenseren.

Repositiemanoeuvres:
Kortdurende bewegingsafhankelijke duizeligheid (BPPD) kan goed worden behandeld met manoeuvres waarbij de losliggende ‘steentjes’ worden ‘gereponeerd’ (teruggebracht) naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze oorspronkelijk vandaan komen.

Manuele therapie:
Bij duizeligheid als gevolg van een stoornis in de beweeglijkheid van de nek kunnen oefeningen en manuele therapie effectief zijn.

IDIAG Rugscan

"Beweging van je rug in beeld"

Een rugscan brengt de houding, de beweeglijkheid en de houdingscontrole van de wervelkolom nauwkeurig in beeld. Afwijkingen kunnen op deze manier snel en efficient aan het licht gebracht worden. Deze scan wordt uitgevoerd met de IDIAG.

De IDIAG is een high-tech meetinstrument, dat de houding en de beweeglijkheid van de totale wervelkolom alsmede de beweeglijkheid van de afzonderlijke wervelkolomgewrichten analyseert. De IDIAG-software visualiseert de stand en de beweging van de wervelkolom alsook de eventuele afwijkingen die hierin te herkennen zijn. De resultaten kunnen direct bekeken worden en eventueel afgedrukt worden.

Klik op de onderstaande link om een filmpje te zien van de IDIAG meting.

IDIAG Rugscan

Afspraak plannen


voorkeur & klacht

uw gegevens

*
*
*
*
*
*
bel mij terug
* verplichte velden
Na het invullen van het contactformulier nemen wij per telefoon of per email contact met u op om in samenspraak een definitieve afspraak te plannen.

contact

praktijk A: Aarveld medisch centrum
ovidiusstraat 117
6417 VV Heerlen

 

praktijk B: Burgemeester de Hesselleplein 9
6411 CG Heerlen (Centrum Heerlen)

 

locatie: RKSV Bekkerveld
Tacitusstraat 130
6417 TZ heerlen  (enkel op dinsdagavond)

 

T 045 571 0506   praktijk A
T 045 571 2405   praktijk B
E info@fysiotherapie-heerlen.com

Bankgegevens

Fysiotherapie Heerlen

IBAN NL13 RABO 0310289920

maandag      7:30 – 18:00 uur

dinsdag        7:30 – 18:00 uur

woensdag     7:30 – 18:00 uur

donderdag    7:30 – 19:00 uur

vrijdag         7:30 – 18:30 uur

enkel op afspraak. Dit kan per telefoon,
email of online

route