Multidisciplinaire eerstelijns revalidatie

Multidisciplinaire eerstelijns revalidatie (MER) wordt uitgevoerd door een in pijn gespecialiseerde fysiotherapeut en een POH/GGZ psycholoog.
De behandeling bestaat uit een, op het individuele chronisch pijnprobleem afgestemde combinatie van pijneducatie, bewegen (actieve leefstijl) en psychologische coaching.

Er wordt gebruik gemaakt van het principe van “blended treatment’, waarbij face-to-face contacten met online therapie via e-health applicaties gecombineerd worden.
Met de online contacten kan laagdrempelige begeleidingworden opgestart en in de nazorgfase worden gecontinueerd om een duurzame gedragsverandering te realiseren. Er is een nauwe samenwerking met Adelante Revalidatiecentrum.