Geriatriefysiotherapie

“Het potentieel van ouderen volledig benutten.”

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid waardoor de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk blijft.

Ingrid van de Kamp is Master Geriatriefysiotherapeut bij Fysiotherapie Heerlen.

Voor meer informatie zie: www.nvfgnet.nl