McKenzie therapie

“De zelfwerkzaamheid van de patiënt staat centraal, dus men behandelt zelf ook de rug”

De McKenzie methode richt zich vooral op a-specifieke rug- en nekklachten. Voor 80% van deze klachten kan geen duidelijke oorzaak worden aangegeven. Daarom focust de therapie zich op de symptomen. Op basis van de klachten en herhaald bewegen wordt een programma van oefeningen samengesteld dat uniek is per patiënt.

Deze oefeningen worden zoveel mogelijk in het dagelijkse leven van de patiënt geïntegreerd. Als na de behandeling de pijn is afgenomen/verdwenen en de functie in de wervelkolom is verbeterd/hersteld, kan de therapie worden vervolgd met een oefenprogramma ter stabilisering van de wervelkolom.

De McKenzie Methode is momenteel wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode. De inzichten worden in alle internationale richtlijnen voor manuele- en oefentherapie gebruikt. Mark Vongehr heeft zijn credentialing examen behaald aan het McKenzie Instituut.

Voor meer informatie zie: www.mckenzie.nl