Valpreventie

Met het ouder worden stijgt de kans op vallen. Ongeveer een op de drie 65-plussers valt jaarlijks minstens één keer. Eén op de tien ouderen die valt, houdt daar een verwonding aan over; een gebroken heup bijvoorbeeld. Maar ook mensen die bang zijn om te vallen lopen een risico. Zij worden vaak steeds minder actief, wat kan leiden tot vereenzaming. Zowel vallen als valangst kan dus grote gevolgen hebben voor de manier waarop u uw dagelijks leven invult. Het is dus erg belangrijk om valongelukken en valangst zo veel mogelijk te voorkomen. Vallen heeft verschillende oorzaken. Soms heeft dat te maken met de persoon zelf, soms met de omgeving. Hoewel niet elke val voorkomen kan worden, is het zeker mogelijk om maatregelen te treffen die het risico van vallen sterk verkleinen. Denk dus niet bij voorbaat dat er toch niets aan te doen is!

Hoe groot is het risico dat u valt en hoe kunt u vallen voorkomen? Wij kunnen, samen met u, uw valrisico in kaart brengen. Ook maken we duidelijk welke factoren bij u een rol spelen. Denk daarbij aan mobiliteit, evenwicht, duizeligheid, medicatiegebruik, incontinentie, valangst, slecht zien, voeten en schoeisel, woonomgeving en gedrag. Dit soort zaken beoordelen we aan de hand van vragen en korte testjes. Vervolgens bekijken we welke oefeningen en adviezen het valrisico kunnen verkleinen, hierbij werken wij ook nauw samen met onze collega’s van de ergotherapie.