Behandeling bij draaiduizeligheid

“Duizeligheid soms wel te behandelen”

De aard van de behandeling hangt af van de diagnose die gesteld wordt. Grofweg zijn de volgende behandelingen mogelijk:

Oefentherapie:
Bij balans- en evenwichtsklachten, die het gevolg zijn van beschadiging van het evenwichtsorgaan kan oefentherapie mechanismen bevorderen, die herstel compenseren.

Repositiemanoeuvres:
Kortdurende bewegingsafhankelijke duizeligheid (BPPD) kan goed worden behandeld met manoeuvres waarbij de losliggende ‘steentjes’ worden ‘gereponeerd’ (teruggebracht) naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze oorspronkelijk vandaan komen.

Manuele therapie:
Bij duizeligheid als gevolg van een stoornis in de beweeglijkheid van de nek kunnen oefeningen en manuele therapie effectief zijn.