Extended Scope specialisatie

“Gericht en zinvol verwijzen voor medische beeldvorming”

Een extended scope specialist is een fysiotherapeut met een masteropleiding in manuele therapie of sportfysiotherapie en een aanvullende opleiding als extended scope specialist. Een andere naam hiervoor is anderhalvelijns specialist. Deze opleiding is gericht op een verbreding van diagnostische medische kennis en kunde, zoals het interpreteren van bloedtesten en radiologische beeldvorming van het musculoskeletale systeem. Hij is opgeleid om een indicatie te stellen voor bloedtesten, medische beeldvorming en voor doorverwijzing naar een specialist op het musculoskeletale domein (reumatoloog, orthopeed of neuroloog). Hij is op de hoogte van de richtlijnen van zijn eigen vakgebied en de richtlijnen van de tweedelijns specialisten in het musculoskeletale domein. Mark Vongehr is extended scope specialist.

Voor meer informatie kijk op de site van de Nederlandse vereniging voor extended scope specialisten.